Contact Us

liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin chi tiết về các dự án, cũng như thông tin về chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ thông tin dưới đây.

    • VP Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà CT2B Gelexia, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

    • E-Mail: Kingtrees.ecosystem@gmail.com

    • Tel: 02462936649