CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÂY XANH CẢNH QUAN

CUNG ỨNG

Kingtrees tự tin trở thành nhà cung ứng cây xanh hàng đầu tại Việt Nam cho các tập đoàn , các khu đô thị về các loại cây mới số lượng lớn.

Ngoài ra Kingtrees Group còn phát triển chính sách đặc biệt cho các chủ đầu tư được phép đặt hàng trước với những chủng loại cây mới độc quyền theo yêu cầu của dự án.