BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

Tiến sĩ. NGUYỄN THỊ NHUNG
Chủ Tịch HĐQT
——-

  •  35 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý Tài chính trong các Doanh nghiệp và thẩm định, kiểm toán sử dụng vốn NSNN tại Văn phòng Quốc hội.

PGS.TS NGUYỄN MINH NGỌC
Cố vấn Cao cấp
——-

  • Phó trưởng Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản, Đại học Tài chính – Marketing – Thành Phố Hồ Chí Minh

Kỹ sư. PHAN QUỐC HƯNG
Phó Chủ Tịch HĐQT
——-

  • Kỹ sư nông lâm nghiệp chuyên ngành cảnh quan với 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Châu Âu và 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam Thành viên hiệp hội giống cây trồng thế giới.

HOÀNG THỊ THU THÌN
Trưởng Ban đối ngoại
——-

Kỹ Sư Chuyên ngành Cảnh quan , kinh nghiệm làm việc ở Châu Âu và Viêt Nam

Kỹ sư – KHƯƠNG VĂN BIÊN
——-

Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất

Th.S NGUYỄN KHÁNH TOÀN
——-

Giám đốc điều hành