CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Trong 05 năm (đến 2027) trở thành đơn vị sản xuất có khả năng cung ứng cây bóng mát hàng đầu Việt Nam (với hơn 5000 ha vùng trồng và quy mô 2 triệu cây bóng mát/năm) có chất lượng cao.

Phủ xanh đất trống, tăng lượng cây bình quân trên đầu người, sản sinh giá trị trên đất và tạo dựng cảnh quan được khai thác ngay tại các vùng trồng giúp ổn định sinh kế lâu dài cho người dân tại địa phương.

Tham gia xuất khẩu cây bóng mát và cây hoa bụi ra nước ngoài, gia tăng giá trị sản phẩm từ cây trồng, lưu trữ và bảo tồn các nguồn gen/giống quốc gia.

Thành lập Quỹ đầu tư Xanh để tham gia vào thị trường giao dịch tín chỉ Carbon.

Sau 05 năm đến (2032) IPO các công ty trong hệ sinh thái Kingtrees. Trở thành thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và khu sinh thái xanh bền vững.

SỨ MỆNH

KIẾN TẠO XANH CHO THẾ GIỚI xANH HƠN

Kiến tạo – Nhân bản Hệ sinh thái Cây cảnh quan

Đem lại Môi trường sống tốt lành cho mọi người.

giá trị cốt lõi

  • Tin cậy về Chuyên môn
  • Nhân văn trong hành động