TIN HÀNG THÁNG

Tin hàng tháng 2

Trồng cây gì làm trụ tiêu? Nên thả tiêu trên loại cây nào? Ưu nhược điểm của các loại cây làm trụ tiêu là gì?… Đây là một vài câu hỏi thường được bà con hỏi Vườn Ươm Tiến Đạt khi có nhu cầu tư vấn về trồng và chăm sóc tiêu. Nay chúng tôi xin

Tin hàng tháng 1

Trồng cây gì làm trụ tiêu? Nên thả tiêu trên loại cây nào? Ưu nhược điểm của các loại cây làm trụ tiêu là gì?… Đây là một vài câu hỏi thường được bà con hỏi Vườn Ươm Tiến Đạt khi có nhu cầu tư vấn về trồng và chăm sóc tiêu. Nay chúng tôi xin